ជាការពិតណាស់ការរៀបចំរបស់របសក្នុងផ្ទះសំបែងគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយបន្ថែមសោភណ្ឌភាពផ្ទះ និងជួយឲ្យយេីងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហេីយគ្មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីគួរឲ្យទេីសភ្នែកនោះទេ។ ហេីយបេីអ្នកបានឃេីញការរៀបចំដ៏មានសណ្តាប់ធ្នាប់ខាងក្រោមនេះហេីយអ្នកប្រាកដជាចង់ធ្វេីតាមជាមិនខាន។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

20 Solutions to Organize Your House That Can Make You Sigh With Delight

View this post on Instagram

When planning the utility room (accessed through a sliding door in the kitchen) I factored in a ‘smoothie station’. If I had to get the blender out of a cupboard every time I wanted to make a smoothie, then I’d barely ever have them because that’s far too much effort! Having it set up and ready to go, conveniently above a freezer where I keep lots of frozen fruit, means there’s much more chance of me swigging a healthy smoothie. We put these baskets up at the weekend too for storing all our fruit and veg 👌 My go-to smoothie at the moment is almond milk, frozen banana, frozen spinach, hemp seeds, chia seeds, cacao powder, a dollop of nut butter & a drizzle of maple syrup. It looks a bit grim in the picture, but it tastes delicious 😛 Any amazing smoothie recipes to share? Let me hear ‘em!

A post shared by Debbie Slater (@anorthernnest) on

View this post on Instagram

|| ART CART || The boys colouring bits and pieces were all over the place in the playroom. So when I saw this kitchen trolley when we were @kmartaus a couple of weeks ago for only $29 (the cheapest I’ve ever seen these trolleys are $49) I thought it would make the perfect ‘art cart’. The colouring pencils / textas / crayons are all in @ikea_australia plant tins (these ones are old – they have a new range of colours). Not that my boys are big into colouring and crafts, I love that it’s now stored all together and we can wheel it out when they feel like getting a bit arty. • #shebesorted #art #artsandcrafts #craftykids #artcart #craft #kidart #inspirecreativity #creativekids #creativespirit #craftcorner #artsupplies #messyfun #kidsstorage #playroom #organisedlife #organizedlife #organizingideas #organisingtips #organizingtips #tidyhome #getorganized #kmartaustralia #kmarthacks #kmartlove #kmarthome #kmartstyling #diy #diycrafts

A post shared by she be sorted (@shebesorted) on

១០

១១

១២

20 Solutions to Organize Your House That Can Make You Sigh With Delight

១៣

១៤

20 Solutions to Organize Your House That Can Make You Sigh With Delight

១៥20 Solutions to Organize Your House That Can Make You Sigh With Delight

១៦

View this post on Instagram

. . Pegboard Props 🙌🏻 . A pegboard may be the solution to organizing the busy places of your home. . There are thousands of ways you can utilize pegboard. A quick cruise 🚢 of Pinterest will provide you with at least 20 ideas. . . A few benefits of using pegboards: .▪️They are inexpensive 💰 .▪️They are easy to install & decorate 🔨 .▪️They provide easy access to your things 🧶 .▪️They are versatile . .▪️They provide an at-a-glance view 👓 .▪️ They provide vertical storage options 👆🏻. . Tip: If you decide to incorporate a pegboard into your organization plan of action, place the items you use frequently on it. . . ✌🏻& 💕 Renée . . . . . . . Photo credit: @einadesign #educatorappreciation #teacherinspo #teacherorganization #classroompinspirations #decluttering #declutteryourlife#simplifyyourlife #simplify #cluttercoach#lessstufflessstress#lessstuff #clutterfree #minimize #lifewithless#lessismore #sparkjoy #minimalism#professionalorganizer #proorganizer#sensiblespacesolutions #mompreneurlife #mompreneurs#goalcrusher #tidyingup #lifeofaboymom #pegboard #debtfreecommunity #organizingtips #wahmstyle #proorganizercommunity

A post shared by 𝐑𝐞𝐧𝐞𝐞 – 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐫 (@sensiblespacesolutions) on

១៧

View this post on Instagram

Some of my faves 🕶

A post shared by ⚓leannelimwalker⚓ (@leannelimwalker) on

១៨

១៩

View this post on Instagram

Maximize your storage space using this Pull out cabinet organizer for pots and pans. The glideware pot and pan rack is an ideal way to keep your heavy utensils organized and easy to find. This full-extension rack features a maple frame with seven sturdy metal hooks. The hooks are all individually weighted and synchronized to prevent pots and pans from clattering together when you extend the piece. Great for the garage, kitchen, shed, or closet, you'll find a variety of storage uses for this simple, versatile unit. The rack arrives pre-assembled and ready to install. #organizingyourcabinets #organizingyourkitchen #organizing #homeorganizing #homeorganization #declutter #professionalorganizer #declutteryourlife #lagosinteriordecorator #organizeonabudget #organizinghacks #organizingideas #organizingideas #nigerianinteriors #nigerianhomes #realestatenigeria #nigerianmoms #nigerianprofessionals #nigerianfamilies #naijamums #decor #interiororganizer #declutteringtips #declutteringneeds #naijaentrepreneur #naijacelebrities #potorganizer #potstorage #kitchencabinet #kitchenstorage #kitchensolutions

A post shared by The Spruce and Style Company (@thespruceng) on

២០

 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE