វិចិត្រករ​ស្រី​​ជនជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ថា Suzanne Moxhay បាន​អញ្ចើញ​ភ្ញៀវកិត្តិយស​ជា​ច្រើន ឲ្យ​ទៅ​ទស្សនា​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ដែល​នាង​បាន​បង្កើត​ឡើង។

ស្នាដៃ​នោះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាពដ៏​អស្ចារ្យ (Indoor Landscape Photomontages) ​ដែល​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកទេស​រៀបចំ​ប្លង់​ថត​កុន​ដែល​មាន​អាយុ​កាល ១១០ ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Matte Painting ។ បច្ចេកទេស​នេះមាន​ភាព​ពេញនិយម​ខ្លាំង​ណាស់​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​រៀបចំ​ប្លង់​សម្រាប់​ថត​កុន​កាល​ពី​សតវត្សរ៍​ ២០។

Thicket
Antechamber
Arch
Undercroft
Corridor
Dais
Vestible
Copse

ប្រភព ៖ boredpanda

Loading...
SHARE