ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមធំប្រាកដជាមានម្នាក់ឬ២នាក់ក្នុងនោះដែលមានអត្តចរិតបែបកំប្លែងៗឬប្លែកពីគេ ដែលពួកគេទាំងនោះតែងផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ហួសចិត្តឬអស់សំណើចសម្រាប់អ្នកជុំវិញខ្លួន ។

ជាក់ស្ដែងក្នុងថ្នាក់រៀនគូរគំនូរក្នុងវីដេអូខាងក្រោម ក៏បង្ហាញពីសកម្មភាពហួសចិត្តរបស់មនុស្សក្រុមតូចដែលដែលចូលចិត្តបង្កើតរឿងថ្មី ឬធ្វើជា Prank ទៅកាន់មិត្តភក្ដិដែលធ្វើអោយពួកគេទប់សំណើចមិនជាប់ផងដែរ ។

 

ទស្សនាវីដេអូ ៖

艺术生都是人才系列

美術生真的可以為所欲為!都是人才啊!🤣Art students can really do whatever they want 😆

Posted by 娛樂情報站 on Thursday, January 3, 2019

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE