មនុស្សភាគច្រើនគិតថា ក្មេងតែងមានឥរិយាបថបែបក្មេង មិនដូចមនុស្សចាស់នោះទេ ហើយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីៗដូចមនុស្សចាស់បានដែរ ។ ជាការពិត ក្មេងភាគច្រើនគឺបែបនេះមែន ប៉ុន្តែមានក្មេងមួយចំនួនគឺហាក់មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីក្មេងដទៃ ដោយពួកគេមានឥរិយាបថដូចជាមនុស្សធំ ឬមនុស្សចាស់ដូច្នោះដែរ ហើយចូលចិត្តលេងចរិកឫកពារដូចមនុស្សធំ ពោលគឺខ្លួនជាក្មេងតូច តែចរិកជាមនុស្សធំ តួយ៉ាងដូចជាក្មេងនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ។

1 ធ្វើដូចប្រញ៉ាប់ប្រញ៉ាល់ទៅធ្វើការចឹង ស្ពាយកាបូបបណ្តើរ កាន់នំញុំាបណ្តើរ

2. ធ្វើដូចមកពីបំពេញការងារហត់ពេញមួយថ្ងៃ

3. តើមួយណាសង្ហារជាង?

4. ចេះហាត់ប្រាណទៀត

5. ចេះដើរទិញឥវ៉ាន់ទៀត

6. ចរិកមេ

7. ប្រហែលជាកូនអ្នកអត្តពលិកហើយ

8. ចេះធ្វើការងារផ្ទះទៀត ចំណាប់ណាស់

9. ចេះហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំទៀត

10. ធ្វើខ្លួនដូចយាយ

11. រោមចិញ្ចឺមឡូយខ្លាំង ហើយចេះលើកចិញ្ចឺមធ្វើដូចភ្ញាក់ផ្អើលទៀត

12. គាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្ភាសន៍ការងារ

13. ចេះជ្រួញចិញ្ចឺមដូចមនុស្សចាស់

14. ដូចមនុស្សចាស់

15. លេងទឹកមុខណាស់

16. តុបតែងខ្លួនដូចមនុស្សចាស់ទៀត

17. មួយនេះក៏អញ្ចឹងដែរដូចលោកស្រី Doubtfire

18. កើតមកដូចមនុស្សចាស់បាត់ទៅហើយ

19. ញញឹមដូចមនុស្សធំ

20. ទំពែកបាត់ហើយ

ប្រភព ៖ Brightside

Loading...
SHARE