សម័យនេះប្រហែលជាមនុស្សភាគច្រើននិយមចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះធំ កាន់តែធំកាន់តែពេញចិត្តដោយសារតែវាមិនត្រឹមតែទូលាយងាយនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើអោយអ្នកដទៃមើលមកអ្នកថាអ្នកជាអ្នកមានផងដែរ។ទោះយ៉ាងណាបើយើងគិតដល់ស្ថានភាពដែលដីកាន់តែឡើងថ្លៃដោយសារតែតម្រូវការមានកាន់តែច្រើននោះ អ្នកនឹងយល់ថាសាងសង់ផ្ទះតូចទំហំសមល្មមក៏វាម្យ៉ាងដែរ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើន ហើយហត់នឿយក្នុងការសំអាតដែរ។ខាងក្រោមនេះជាម៉ូតផ្ទះតូចមែន ប៉ុន្តែធានាថាអ្នកស្រលាញ់បែបស្ទាយ៍ចង្អៀតផ្ទះមិនចង្អៀតចិត្តនេះពិតជាពេញចិត្ត៖

artistic-house-1

artistic-house-2

artistic-house-3

artistic-house-4

artistic-house-5

artistic-house-6

artistic-house-7

artistic-house-8

ប្រភព៖ Countryliving

 

Loading...
SHARE