ទម្រាំធំដឹងក្ដីពេញរូបរាងដូចសព្វថ្ងៃគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ពីវ័យកុមារភាព រួមជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយជាច្រើនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅពេលនោះ ។

ចុះតើអ្នកមានបានចងចាំអ្វីខ្លះពីកុមារភាពរបស់អ្នក ខ្ញ៉ំជឿថាបើសិនជាអ្នកបានទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ អ្នកប្រហែលជានឹងនឹកឃើញថាខ្លួនឯងធ្លាប់បានលេង ឬធ្វើទង្វើប្លែកៗទាំងនេះជាក់ជាមិនខាន ៖

១ បោះត្រានោះអី គូសខ្មៅដៃលើកាក់ រួចយកមកបោះត្រាលើក្រដាស សប្បាយកប់តែម្ដង ឲ្យតែមានអីផុសៗលេងបានទាំងអស់

No photo description available.

២ ចាំបានទេថាវាមានរស់ជាតិបែបណា ?

No photo description available.

Image may contain: text

៤ ខ្ជិលកាន់ផ្តិលដាកគ្រប់លើក្បាលឲ្យវាហូរមកតិចៗ

No photo description available.

No photo description available.

៦ សាកសំឡេងនោះអី និយាយពីថាលង់នឹងសំឡេងខ្លួនឯងពេលហ្នឹងតែម្ដង

No photo description available.

៧ មុននឹងញ៉ាំត្រូវចេញស្ទីលជក់បារីមួយសិន

Image may contain: text

Loading...
SHARE