មានមនុស្សមួយក្រុមបានបង្កេីតគម្រោងការមួយដោយពួកគេមានគោលបំណងធ្វេីជារូបភាពនៅលេីផ្លូវដែលមេីលគ្របើគ្នាមិនអាចមេីលឃេីញពេលគ្មានសំណេីម។ ពួកគេបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាយូរហេីយទីបំផុតពួកគេក៏ធ្វេីបានដូចអ្វីដែលពួកគេបានគិតទុកមុន។

តោះទស្សនាលទ្ឋផលទាំងអស់គ្នា៖

 

 

ប្រភព៖ boredpanda

Loading...
SHARE