ការប្រេីល្បិចក្នុងការរកសុីជារឿងធម្មតាទេ តែអ្នកខ្លះក៏ហួសហេតុពេកទៅ ចំណែកឯអ្នកខ្លះក៏ល្មមៗទៅ។ ហេីយខាងក្រោមនេះជាល្បិចក្នុងការរកសុីមួយដែលធ្វេីសុីអ្នកទិញតាមរយៈការវេចខ្ចប់។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

Biggest Letdown I’ve Had In A While To Be Honest

Doing The Lords Work

Are You Kidding MeSave The Extra Plastic And Just Make A Smaller Bottle PleaseIm Sad, This Is Just Sad

This Should Be Punishable By Law

Tea Came In A Pack Of 4, Faced Forwards

There Is A Special Place In Hell For Asshole Cookie Designers

I’ve Been Bamboozled

This Roll Of Stickers Is Really Just A Sheet Of 20

There’s Just Enough To Fit In The Window

The Part That Is Invisible From Outside Is Empty

Some Leftover Chocolate From Christmas

Kobe Beef Package That Hide 1/3 Of The (Missing) Steak

Trying To Hide Their Factory From Ruining Their Claim At Being Home Made

Clearly, There Are 3 Salami On The Package But Only 2 Inside

I Want My Other 3/4

My Disappointment Is Immeasurable

They Knew What They Were Doing. It Was Perfectly Placed In The BoxMr. Spink Needs To Meet Mr. SpankMy Ice Cream From Central London Made Out To Be Bigger Than It Really IsI Just Bought These... The Label Hides What A Scam It IsSpongebob PopsicleThey’re Trying To Make It Look Like There’s A Lot More Nerf Darts PackagedI Needed Some Edible Eyeballs For A Halloween Party Snack. These Were Inside A Larger BagEggspectations

The Chocolate Wafers I Bought A Week Ago Vs. The Ones I Bought Today. Same Price Of Course

 

ប្រភព៖ boredpanda

Loading...
SHARE