ដូចដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅលើក៉ំព្យូទ័រ ហើយវាគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏ល្បីល្បាញ និងពេញនិយមបំផុតមួយ ហើយក៉ំព្យូទ័រភាគច្រើនសុទ្ធតែដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយនេះ  ។

បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ Windows មានអាយុកាល ៣០ ឆ្នាំមកហើយ បើរាប់ចាប់ពី Windows 1.0 រហូតដល់ជំនាន់ចុងក្រោយ Windows 10 ។

Windows ដំបូងបំផុត
Image result for huawei matebook x pro windows 10 pro
Windows 10 នៅក៉ំព្យូទ័រ Matebook X របស់ Huawei

ហើយបើនិយាយអំពី Windows 10 ដែលជា Windows ជំនាន់ចុងក្រោយគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញ ក៏មានអាយុកាលមិនតិចជាង ៣ ឆ្នាំនោះទេ ដោយវាបានចេញដំបូងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបន្តចេញកំណែ Update ហូរហែររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែក៏មានតម្រុយមកថា Microsoft អាចនឹងបញ្ចេញ Windows ជំនាន់ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នថា Windows 11 ប៉ុន្តែចំពោះរូបរាង និងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានោះមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅឡើយទេ ។

ស្របពេលជាមួយនឹងការមិនទាន់បញ្ចេញ Windows 11 ជាផ្លូវការ Channel Youtube មួយដែលមានឈ្មោះថា Avdan ក៏បានបញ្ចេញនូវវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពី Windows 11 Concept ។

រូបភាពខ្លះៗ ៖

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: 1 person, smiling, text

Image may contain: sky

Image may contain: sky

Image may contain: phone and text

No photo description available.

No photo description available.

តោះទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា ៖

Loading...
SHARE