ក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃមានរឿងមិនល្អជាច្រេីនដែលកេីតមានឡេីង ដែលទង្វេីទាំងនោះអាចជះឥទ្ឋិពលអាក្រក់ដល់សង្គមនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយដូច្នេះហេីយទេីបមានមនុស្សមួយចំនួនបានបង្កេីតជារូបភាពដេីម្បីអប់រំដល់មនុស្សទាំងឡាយ។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ បុរសនិងនារីត្រូវមានសិទ្ឋិស្មេីគ្នា

Image may contain: one or more people and shoes

២ អ្នកខ្លះឈ្នានីសធ្វេីបាបគេទាំងមិនដឹងថាគេកំពុងតែជួយខ្លួនទេ

No photo description available.

៣ មនុស្សយេីងមានការគិតខុសគ្នាកន្លែងតែមួយតែវាផ្តល់អារម្មណ៍ខុសគ្នាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តមនុស្ស

No photo description available.

៤ យេីងមិនអាចវិនិច្ឆ័យដោយមេីលសតែសំបកក្រៅទេ

No photo description available.

៥ មានពាក្យគេនិយាយថា«គេមិនធ្វេីតាមអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកនិយាយទេ តែគេនឹងធ្វេីតាមអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកបានធ្វេី»

No photo description available.

៦ ការដាក់គំនាបតៗគ្នាពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់

No photo description available.

៧ រឿងពិតនៃជីវិតជាសិស្ស

No photo description available.

៨ ដេីម្បីកូនឪពុកសុខចិត្តលះបង់ប្រាក់កាសដែលខំរក

Image may contain: text

៩ សង្គមសព្វថ្ងៃសម្បូរណាស់រឿងបែបនេះ

No photo description available.

១០ ពីក្រោយការជោគជ័យដែលគ្រប់គ្នាឃេីញ វាពោរពេញដោយភាពបរាជ័យដែលរាប់មិនអស់

No photo description available.

១១ មនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់អស់ជម្រេីសក្នុងការដេីរផងបែរជាទៅធ្វេីជាអ្នកសុំទាន អន់ជាងជនពិការដែលខិតខំព្យាយាមផង

No photo description available.

១២ អ្នកខ្លះគេជួយហេីយមិនដឹងគុណបែរជាធ្វេីអំពេីមិនល្អដាក់គេទៀត

Image may contain: text

១៣ មនុស្សមានខួរក្បាលដូចគ្នាតែការគិតខុសគ្នា ពិការជេីងតែមិនពិការគំនិតទេ

No photo description available.

១៤ សព្វថ្ងៃទាល់តែមានលុយទេីបតាមស្រឡាញ់គេបាន

Image may contain: drawing

១៥ មនុស្សមួយចំនួនចាំតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេទេ

No photo description available.

 

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE