ការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយយេីងមិនអាចរស់នៅតែឯកឯងបានទេ យេីងត្រូវមានទំនាក់់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចជាមិត្តភក្តិ គ្រួសារ លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដេីម។ ហេីយដេីម្បីរស់នៅឲ្យចុះសម្រុងគ្នាជាមួយអ្នកដ៏ទៃក្នុងស្គមអ្នកត្រូវចេះយល់ចិត្តគេ កុំធ្វេីអ្វីដោយមិនខ្វល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចនោះវាមិនល្អទេដូចជាអ្នកនៅក្នុងរូបខាងក្រោមជាដេីម៖

១ ផ្លូវគេកំពុងតែធ្វេីជិះម៉ូតូទៅទៀត

19 People Who Just Have No Shame

២ មេីលគាត់អង្គុយដាក់ជេីងដូចក្នុងឡានមានតែគាត់ម្នាក់អញ្ចឹង

19 People Who Just Have No Shame

៣ ដូចជាខ្វះកន្លែងអង្គុយ

19 People Who Just Have No Shame

 

៤ ភក្សអញ្ចឹងអ្នកលក់ដឹងតែចប់ហេីយ

19 People Who Just Have No Shame

៥ កន្លែងទំនេរមានតែមិនចែករំលែក

19 People Who Just Have No Shame

៦ កៅអី៤ម្នាក់ឯងតែម្តង

19 People Who Just Have No Shame

៧ ចតឡានអត់គិតសោះ

19 People Who Just Have No Shame

 

ប្រភព៖ brightside

 

Loading...
SHARE