ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់រថយន្តចេះតែអភិវឌ្ឍទៅមុខឥតឈប់ឈរ ដូច្នេះហេីយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិមួយៗមិនអាចឈរអោបដៃមេីលបានទេ ពួកគេត្រូវតែបញ្ចេញស្នាដៃរៀងៗខ្លួនដេីម្បីយកឈ្នះគូប្រជែង ហេីយនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរថយន្តដែលប្រេីប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដែលដែលនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ៖

១ Audi E-tron Sportback

២ Jaguar XJ

៣​​ Mini E

៤ Tesla Model 3

៥ Volvo XC40 Electric

៦ Nissan IDS

៧ Audi Q6 e-tron quattro SUV

៨ Porsche Mission E

៩ Mercedes-Benz Generation EQ

១០ Aston Martin RapidE

 

Loading...
SHARE