នារីម្នាក់បានចាប់ផ្តេីមការគូររូបលេីស្លាបសត្វតាំងពីឆ្នាំ២០១៣ នាងមិនដែលគិតថាវាអាចនឹងធ្វេីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នោះទេវាពិតជាងអស្ចារ្យមែនទែនដែលមនុស្សជាច្រេីនចូលចិត្តវា។ ហេីយនេះជាស្នាដៃរបស់នាងតាំងពីឆ្នាំ​២០១៣រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

Fox On Turkey

Elephant On Peafowl

Barn Owl On Peafowl

Mother And Child On Peacock

Barn Owl On Barn Owl

Macaw On Macaw

Otter On Peacock

Stag On Peafowl

Barn Owl On Buzzard

Eagle Owl On Goose

Fox On Guinea Fowl

Bellowing Stag On Guineafowl

Wolf On Turkey

Tawny Owl On Goose

Barn Owl On Buzzard Feathers

Kingfisher On Goose

Octopus On Magpie Glass Locket

Moongazey Hare Silver Earrings

Golden Eagle On Golden Eagle

Hare On Peacock

Gannets On Goose

Black Cockatoo On Black Cockatoo

Robin On Guinea Fowl

Barn Owl On Barn Owl

 

ប្រភព៖ boredpanda

Loading...
SHARE