នេះគឺជាគំនូរស្នាដៃថ្មីមួយទៀតពីវិចិត្រករសញ្ជាតិថៃលោក Natakorn Ulit ដែលគេស្គាល់ថា Tum Ulit ។ ស្នាដៃគំនូរដែលបង្កប់នូវរយលានអត្ថន័យ  ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នមួយនេះត្រូវបានគាត់ដាក់ចំណងជើងថា  ។

អ្នកដែលបានទស្សនារូបគំនូរទាំងនោះរួច មានអារម្មណ៍ថាគំនូរទាំងនោះពិតជាចាក់ដោតអារម្មណ៍ពួកគេខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះតែវាដូចជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នេះអីញ្ចឹង ។

តោះទស្សនាស្នាដៃគំនូរទាំងអស់គ្នា ៖

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

១០

No photo description available.

១១

No photo description available.

១២

No photo description available.

១៣

No photo description available.

១៤

No photo description available.

១៥

 

No photo description available.

១៦

No photo description available.

១៧

No photo description available.

១៨

No photo description available.

១៩

No photo description available.

២០

No photo description available.

២១

Image may contain: text

ប្រភព ៖ Tum Ulit

Loading...
SHARE