សម័យបច្ចុប្បន្នជាសម័យដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តថតរូបបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមដូចជា Facebook ជាពិសេសការថតរូបសែលហ្វី ដោយថតស្ទើរតែគ្រប់ពេល គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ មិនថាជាពេលដេក ពេលញុំា ពេលដើរ ពេលធ្វើការ ពេលកម្សាន្ត និងពេលធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ។ ជាធម្មតានៅពេលថតរូបសែលហ្វីម្តងៗ ម្ចាស់រូបតែងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យមើលស្អាត និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងអមដោយទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រោយស្អាតៗ ដើម្បីទទួលបានការចូលចិត្តច្រើននៅពេលដែលខ្លួនបង្ហោះចូលក្នុង Facebook ។ ដោយឡែកសម្រាប់រូបថតសែលហ្វីដែលលោកអ្នកនឹងឃើញខាងក្រោមនេះ មិនច្បាស់ថា ជារូបសែលហ្វីដ៏ស្រស់ស្អាត ឬជារូបសែលហ្វីដ៏គួរឱ្យអាម៉ាស់របស់ម្ចាស់រូបនោះទេ ព្រោះថាតែរូបថតទាំងនេះមានបង្ហាញនូវអ្វីដែលម្ចាស់រូបមិនចង់ឱ្យគេឃើញ ឬដឹង។ ដូចនេះហើយ សូមអ្នកថតរូបសែលហ្វីទាំងឡាយ ឆែកមើល Background ឱ្យច្បាស់ បើមិនដូច្នោះទេ អាចនឹងអាម៉ាស់ដូចម្ចាស់រូបទាំងនេះ។

  1. កញ្ចក់ខាងក្រោយទម្លាយការពិតអស់

2. ខំថតដូចជាអៀន ព្រោះមានគេតាមថត តែកញ្ចក់នៅខាងក្រោយធ្វើឱ្យខ្មាស់គេហ្មង

3. តើថតបែបនេះដើម្បីអ្វី?

4. ខូចរូបអស់ ព្រោះតែឆ្កែនៅម្ខាងកញ្ចក់

5. មួយសន្លឹកនេះចង់បង្ហាញអ្វីដែរ?

6. ថតសែលហ្វី បែរជាចាំងថ្ងៃបែបនេះ

7. អ្នកណាលបមើលនៅខាងក្រោយ?

8. មួយក្រុមនេះកំពុងធ្វើអ្វីឱ្យប្រាកដ?

9. លេចគូថហើយពូ

10. ប៉ិខាងក្រោយធ្វើខូចរូបគេអស់

11. គេកំពុងអឺសៗ មកថតសែលហ្វីជាប់គេអីណា

12. មើលទៅដូចសង្ហារណាស់ចឹង តែ…

13. រូបក្នុងកញ្ចក់វ៉ែនតា ធ្វើឱ្យខូចរូបសែលហ្វីអស់

14. យកលោកយាយមកជួយដើម្បីឱ្យរូបឡូយ

15. កញ្ចក់ខាងក្រោយធ្វើឱ្យគេដឹងពីអាវអស់

16. ថតសែលហ្វី បែរជាជាប់ស្រមោលទូរស័ព្ទ

17. ថតសែលហ្វី ភ្លេចមើលថាទឹកកំពុងកំពប់សើមអាវ

18. កំពុងតែថតសែលហ្វីយ៉ាងហំ បែរជាត្រូវស្វាទាញអាវ

19. មួយសន្លឹកនេះគឺមិនងាយនោះទេ តែបែរជាប់គេឈរនោម

20. ខំថតឱ្យសង្ហារតែ…

21. គាត់ថតពីរបៀបញុំាចេក

22. ថតសែលហ្វីជាមួយអ្នកឈឺ លទ្ធផលគឺបែបនេះ

23. មានអ្នកលបមើលនៅខាងក្រោយ

24. រូបស្រមោលឡើងហំ តែរូបទាំងមូលវិញ មិនបាច់ថ្លែង

25. រូបសែលហ្វីដែលពិសេសបំផុត

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE