ដោយសារតែភាពអស្ចារ្យនៃវិស្វកម្មសម័យទំនើបបាននាំមកនូវផ្លែផ្កាជាច្រេីនឲ្យយើងឃើញថាអាគារខ្ពស់ ៗ ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រេីនបានលេចរូបរាងឡេីង។ ហេីយខាងក្រោមនេះជាអគារចម្លែកៗនិងអស្ចារ្យជាងគេលេីលោកដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃេីញ៖

១០ One World Trade Center

៩ Evolution Tower

៨ Agora Tower

៧ Lakhta Center

៦ W350

៥ Dynamic Tower

៤ Grand Lisboa

៣ Moscow State University

២ The Big Bend 

១ Kingdom Center 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE