ក្រោយពីចំណាយពេលជាច្រេីនក្នុងមួយឆ្នាំហេីយអ្នកទាំងនេះបានទទួលកាដូចុងឆ្នាំ តែជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្តាយពួកគាត់មិនបានទទួលអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេ។ តោះចាំមេីលថាពួកគាត់បានអ្វីខ្លះ?

១ គាត់ចង់បានឡានMercedesតែនេះជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបាន

២ ការជប់លាងបញ្ចប់ឆ្នាំរបស់គាត់មិនដូចជាអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាឡីយ

៣ ស្រដៀងគ្នាដែរតេី គ្រាន់តែមួយជាXboxមួយទៀតជាកែវតែប៉ុណ្ណឹង

៤ ចង់បាន​៥០០ដុល្លារហេីយឥឡូវបានមែន

៥ ថ្ងៃបុណ្យណូអែល

៦ ដាក់ពីងពាងក្នុងហ្នឹងធ្វេីអីបេីដឹងថាគ្នាខ្លាចពីអពាងហេីយហ្នឹងហាស

៧ ចង់បានចិញ្ចៀនឥឡូវបានហេីយ

៨ ថ្ងៃបុណ្យណូអែលចង់ដេីរលេង តែលោកព្រិលគាត់មិនឲ្យដេីរលេងទៀត

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE