សព្វថ្ងៃមនុស្សបានសម្លាប់សត្វជាច្រេីនដេីម្បីធ្វេីជាអាហារសម្រាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃ និងសម្រាប់ជួញដូរជាដេីម។ តែគ្រប់គ្នាធ្លាប់ស្រមៃមេីលទេថាបេីថ្ងៃណាមួយសត្វទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សដេីម្បីដណ្តេីមអំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកមួយនេះតេីវានឹងទៅជាយ៉ាងណា? ហេីយនឹងមានទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះកេីតឡេីង? ហេីយរូបខាងក្រោមជារូបភាពកេីតចេញពីការស្រមៃរបស់វិចិត្រករមួយរូបដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពជាច្រេីននៅពេលដែលសត្វគ្រប់គ្រងផែនដី៖

Image may contain: one or more people

No photo description available.

Image may contain: one or more people

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: 1 person

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: one or more people

No photo description available.

 

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE