ពេលខ្លះ របស់មួយចំនួនបើយើងមើលមួយភ្លែត ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ ឬមិនមើលឱ្យល្អិតល្អន់នោះ យើងនឹងមិនបានឃើញភាពពិសេសរបស់វានោះទេ ពោលគឺទាល់តែសម្លឹងមើលឱ្យយូរ និងល្អិតល្អន់ ទើបអាចមើលឃើញពីភាពពិសេសនោះ ដូចពាក្យចាស់លោកថា ល្អគន់ តែមិនល្អឆើត។ ដូចគ្នាដែរ រូបភាពមួយចំនួនបើអ្នកសម្លឹងមើលតែមួយភ្លែត អ្នកប្រហែលមិនចាប់អារម្មណ៍ឃើញចំណុចដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ឬអស់សំណើចនៅក្នុងរូបភាពនោះទេ។ ជាក់ស្តែង សម្រាប់រូបភាពខាងក្រោមនេះ ប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលឱ្យយូរ និងល្អិតល្អន់នោះ អ្នកនឹងឃើញពីកន្លែងដែលគួរឱ្យអស់សំណើចនៅក្នុងរូប។ ចង់ដឹងថា អ្នកនឹងអាចមើលឃើញកន្លែងសើចនៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះដែរឬទេនោះ សូមសាកល្បងមើលដូចតទៅ ហើយសើចទាំងអស់គ្នា។

#1 សូមមើលទៅសត្វនៅក្នុងអាង

#2 សូមមើលទៅយាយប៉ិមួយនៅខាងក្រោយក្រុមស្រីស្អាត

#3 សូមមើលទៅបុរសនៅខាងក្រោយ

#4

#5 សូមមើលទៅខាងក្រោម

#6

#7 សូមមើលទៅកន្លែងទ្វារ

#8 សូមមើលទៅអ្នកជិះកង់នៅខាងក្រោយ

#9

#10 សូមមើលទៅខាងក្រោយនារីទាំងបីនេះ

#11

#12

#13 សូមមើលទៅខាងក្រោយម្តាយកូនពីរនាក់នេះ

#14

#15

#16 សូមមើលទៅសត្វនៅក្នុងអាង

#17

#18

#19​ សូមមើលទៅក្មេងនៅខាងក្រោយ

#20

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE