កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន Meme និង Troll គឺជាពាក្យដ៏ពេញនិយម និងល្បីល្បាញមួយ ដោយផេក Troll និង Meme ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលផេកទាំងនោះភាគច្រើនផ្តើមដោយពាក្យ Troll និង Meme នេះ ។

Meme និង Troll គឺជាសិល្បៈនៃការបង្កើតឲ្យមានសំណើចមួយដោយការប្រើប្រាស់រូបភាព ឬ រូបថតរបស់នរណាម្នាក់ដែលមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើច ឬ ប្លែកភ្នែក រួចប្រើប្រាស់ពាក្យដែលចាក់ដោត ឬ ពាក្យកំពុងតែពេញនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលស៉ីជាមួយនឹងរូបភាព ឬរូបថតនោះ ។

បច្ចុប្បន្ននេះ Troll និង Meme ហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុន ហើយផេកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យនេះមួយចំនួនតូចតែប៉ុនណោះដែលអាចនៅឈរជើងដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយរូបភាព Troll និង Meme នៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចង់ចាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួន ហើយមនុស្សមួយចំនួនដែលល្បីដោយសារតែគេយករូបពួកគេកាត់តជារូបបែប Meme និង Troll ច្រើនបំផុតនោះក៏ប្រហែលជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាំមិនភ្លេចដែរ ។

ប៉ុន្តែតើអ្នកមានដឹងទេថា តើបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះហើយ ៖

#1 Success Kid (Sam Griner)

Success Kid (Sam Griner)

#2 Disaster Girl (Zoe Roth)

Disaster Girl (Zoe Roth)

#3 Side-Eyeing Chloe (Chloe)

Side-Eyeing Chloe (Chloe)

#4 Good Luck Charlie (Mia Talerico)

Good Luck Charlie (Mia Talerico)

#5  Trying To Hold A Fart Next To A Cute Girl In Class (Michael McGee)

Trying To Hold A Fart Next To A Cute Girl In Class (Michael McGee)

#6 Bad Luck Brian (Kyle Craven)

Bad Luck Brian (Kyle Craven)

ក្រៅពីអ្នកទាំង ៦ នេះក៏មានតារា Meme និង Troll ជាច្រើនទៀតផងដែរ ៖

Blinking White Guy (Drew Scanlon)

Blinking White Guy (Drew Scanlon)

Scumbag Steve (Blake Boston)

Scumbag Steve (Blake Boston)

First World Problems (Silvia Bottini)

First World Problems (Silvia Bottini)

Overly Attached Girlfriend (Laina Morris)

Overly Attached Girlfriend (Laina Morris)

Grumpy Cat

Grumpy Cat

Doge

Doge

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE