អ្វីក៏អាចទៅរួចដែរឲ្យតែមនុស្សចង់ធ្វេីគឺត្រូវតែបានតែម្តងមិនថាវាពិបាកឬក៏យ៉ាងណាក៏មនុស្សនៅតែព្យាយាមធ្វេីទាល់តែបានសម្រេច។ ហេីយរបស់របសទាំងនេះជារបស់ដែលច្នៃឡេីងដោយមនុស្សហេីយវាមានតម្លៃថ្លៃបំផុតដែលយេីងសឹងតែហួសចិត្តនឹងតម្លៃរបស់វា៖

១ ថ្នាំដុសធ្មេញ $99.99

២ គម្របបង្គន់ $299.95

៣ កាសត្រចៀក $638

៤ ស្រោមជេីង $1,188

៥ អំពូលរាងពពក $3,360

៦ កាំបិត $5,415

៧ ខ្មៅដៃ $13,400

៨ ល្បែង Monopoly $14,161

៩ iPhone 7 $25,850

១០ ឧបករណ៍កោរពុកមាត់ $100,000

១១ ក្រដាសប្រេីក្នុងបង្គន់ 1,558,335

១២ ប៉ាន់តែ $3,000,000

១៣ កាបូប $3,800,000

១៤ ចិញ្ចាន $70,000,000

១៥ បង្គន់ $2,500,000

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE