ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៧ មក ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ដែលជាមនុស្សប្រុសអាយុចាប់ពី ១៩ ដល់ ៤០ ឆ្នាំត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចយោធារយៈពេល ២ ឆ្នាំ ដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវតែចូលវឹកហាត់ និងបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិចបំផុត ២ ឆ្នាំ ហើតសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺមិនតម្រូវឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ចយោធានោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចស្ម័ក្រចិត្តបានដែរបើសិនជាពួកគេចង់ ។

ការជាប់កត្តព្វកិច្ចយោធានេះសូម្បីតែតារាល្បីៗក៏គេចមិនផុតដែរ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះតារាល្បីៗជាច្រើនដូចជាលោក Lee Min Ho , Ji Chang Wook , Kim Soo Hyun និងសមាជិក ៤ រូបរបស់ Big Bang គឺ G-Dragon , TOP , Taeyang និង Daesung  ជាដើម សុទ្ធតែកំពុងជាប់កាតព្វកិច្ចយោធា ដោយសារតែបែបនេះហើយទើបពួកគេអវត្តមានពីពិភពសិល្បៈរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនអាចទស្សនាខ្សែភាពយន្តថ្មីៗរបស់ពួកគេ ឬ ស្ដាប់ចម្រៀងថ្មីៗរបស់ពួកគេបាន ។

ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះតារាល្បីៗមួយចំនួនទាំងនោះនឹងបញ្ចប់កតព្វកិច្ចយោធារបស់ពួកគេ ហើយនឹងវិលត្រលប់ពីយោធាចូលមកកាន់វិស័យសិល្បៈវិញដូចដើម ។ នេះគឺជាបញ្ចីតារាល្បីៗទាំង ១០ រូបដែលនឹងបញ្ចប់កតព្វកិច្ចយោធារបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ៖

1. TOP

top
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for t.o.p bigbang
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

2. G-Dragon

gd
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Related image
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

3. Taeyang

taeyang
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for Taeyang
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

4. Daesung

daesung
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for Daesung
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

5. Kim Soo Hyun

soohyun
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Related image
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

6. Ji Chang Wook

changwook
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Related image
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

7. Lee Min Ho

leeminho
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for lee min ho blue sea legend
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

8. Taecyeon

taecyeon
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for Taecyeon
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

9. Joo Won

joowon
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for Joo Won
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

10. Kyuhyun (Super Junior)

kyuhyun
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for Kyuhyun
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

11. Jung Yonghwa (CNBLUE)

yonghwa
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for Jung Yong-hwa
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

12. Kang Ha Neul

KangHaneul
រូបថតពេលស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា
Image result for kang ha neul heirs
រូបថតក្នុងសិល្បៈ

ប្រភព ៖ koreaboo

Loading...
SHARE