គ្មានអ្វីមួយដែលអាចស្ថិតស្ថេររហូតទេដូច្នេះហេីយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលជីវិតគូស្នេហ៍ត្រូវប្រែប្រួលម្តងបន្តិចៗឥតឈប់ឈរនោះ។ បេីអ្នកបានឃេីញរូបខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងដឹងថាវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណារវាងគូស្នេហ៍មួយគូ៖

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text that says 'THE FIRST MONTH What a nice girl in the photo! Is it your sister? AFTER 1 YEAR Who's this chick in the photo with you?'

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

 

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE