សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញ ឬធ្លាប់លេងហើយកម្មវិធី FaceApp ដែលកម្មវិធីនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរពីទម្រង់មុខបុរសទៅជាទម្រង់មុខនារី ឬពីទម្រង់មុខនារីទៅជាទម្រង់មុខបុរស អាស្រ័យទៅតាមអ្នកលេងថាតើជាបុរស ឬនារី។ ទោះបីមានការផ្លាស់ប្តូរក៏ពិតមែន ក៏ទម្រង់មុខនៅតែមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងទម្រង់មុខដើមដដែល។ នេះជាកម្មវិធីដែលគេពេញនិយមលេងក្នុងចំណោមបណ្តាជនទូទៅ ប៉ុន្តែចុះបើបុគ្គលល្បីដូចជាតារាល្បី និងមេដឹកនាំពិភពលោកលេងវិញ តើគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណា? ខាងក្រោមនេះជារូបភាពទម្រង់មុខជានារីរបស់បុរសៗជាបុគ្គលល្បីក្នុងពិភពលោកមួយចំនួន ដែលត្រូវបានប្តូរតាមកម្មវិធី FaceApp នេះ។

  1. លោក Ryan Gosling

2. លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

3. លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី 

4. លោក Vin Diesel

5. លោក Arnold Schwarzenegger

6. លោក Ryan Reynolds

7. លោក Till Schweiger

8. លោក Jason Momoa

9. លោក Johnny Depp

10. លោក Antonio Banderas

11. លោក Chris Hemsworth

12. លោក Leonardo Dicaprio

13. លោក Dwayne Johnson

14. លោក Bruce Willis

15. លោក Robert Pattinson

16. លោក Vincent Cassel

17. លោក Ed Sheeran

18. លោក Bradley Cooper

19. លោក Jason Statham

20. លោក Christian Bale

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE