នេះគឺជាគំនូរសាច់រឿងទាំង ៧ រឿងដែលជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករម៉ាឡេស៉ីម្នាក់ ដែលគាត់បានដាក់ចំណងជើងថា Silent Horror ដែលជាបណ្ដុំគំនូរសាច់រឿងបែបរន្ធត់ដ៏ល្បីល្បាញមួយ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលស្ទើរបះសក់បើទោះបីជានៅលើគំនូរគ្មានអក្សរត្រឹមតែមួយតួក៏ដោយ ។

តោះចូលរួមរន្ធត់ ដើម្បីលែងហ៊ានចូលបន្ទប់ទឹកកណ្ដាលរាត្រីទាំងអស់គ្នា ៖

សាច់រឿងទី ១

1
2
3
4

សាច់រឿងទី ២

1
2
3
4
5
6

សាច់រឿងទី ៣

1
2
3
4
5
6
Silent-Horror-comic-7
7

សាច់រឿងទី ៤

1
2
3
4

សាច់រឿងទី ៥

1
2
3
4
5
6
7
8
9

សាច់រឿងទី ៦

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

សាច់រឿងទី ៧

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE