នៅកន្លែងការងារ បុគ្គលិកតែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសហការគ្នាធ្វើការងារឱ្យបានសម្រេច និងរលូន។ ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកនៅកន្លែងការងារ ពេលខ្លះក៏ល្អ មានភាពស្និទ្ធស្នាលប្រៀបដូចជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារតែមួយ ពេលខ្លះក៏ហាក់មិនសូវល្អ។ អំឡុងពេលធ្វើការប្រចាំថ្ងៃ ជឿថាគ្រប់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់ជួបរឿងសប្បាយរីករាយជាមួយមិត្តរួមការងារ ទោះតិចឬច្រើន ដែលក្នុងនោះមិត្តរួមការងារអាចធ្វើឱ្យអ្នកអស់សំណើច តាមរយៈប្រតិកម្មបែបកំប្លែងៗរបស់ពួកគេចំពោះរឿងអ្វីមួយ ដូចអ្វីដែលមានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ។

ពេលព្យាយាមប្រើខ្សែភ្នែកទាក់ទងជាមួយអ្នករួមការងារ ពេលដើរជួបគ្នា

ពេលចាហ្វាយប្រាប់ឱ្យបង្វឹកអ្នកចូលមកជំនួសកន្លែងរបស់ខ្លួន

ពេលអ្នករួមការងារដើរចេញពីបន្ទប់ទឹក ដោយមិនលឺសម្លេងចាក់ទឹក

ពេលអ្នករួមការងារសួរសំណួរដែលធ្វើឱ្យអង្គប្រជុំអូសបន្លាយពេលបន្តទៀត

ពេលអ្នកដែលញុំាបាយជាមួយរាល់ថ្ងៃ អវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើការ

ពេលលឺអ្នករួមការងារ យកមុខយកមាត់លើកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើ

នៅកន្លែងធ្វើការតែងតែមានអ្នកមានលក្ខណៈបែបនេះ

ពេលអ្នករួមការងារសួរថា ចង់មើលរូបកូនៗរបស់ពួកគេទេ?

ពេលអ្នកចំណូលថ្មីមិនទាន់ដឹងថាការងារគួរឱ្យ… ហើយរំភើបនឹងការធ្វើការងារ

ពេលគេឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលដោយស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែម ទាំងដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រាប់ក្នុងអ៊ីម៉ែលដើមហើយ

ពេលអ្នករួមការងារចង់បបួលដើរលេងបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ

ពេលអ្នករួមការងារថ្មីតែងតែបង្ហាញនូវគំនិតថ្មីៗ ហើយរំភើបនឹងការធ្វើការងារ

ពេលដើរជួបអ្នករួមការងារ ដែលអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់

ទឹកមុខពេលមើលទៅកាន់អ្នករួមការងារដែលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងអ្នក តែសុំឱ្យអ្នកជួយរហូត

ពេលអ្នករួមការងារដែលអ្នកមិនចូលចិត្ត និយាយពីការរកការងារថ្មី

ប្រភព៖ Boredpanda

Loading...
SHARE