អ្នកឌីសាញគ្រប់រូបសុទ្ឋតែមានជំនាញរៀងៗខ្លួនហេីយអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់សុទ្ឋតែមានខួរក្បាលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យេីងដឹងហេីយថាគ្មានអ្នកណាអាចធ្វេីបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេ កំហុសគឺចេះតែកេីតមានហេីយ គ្រាន់តែតិចហេីយនិងច្រេីនប៉ុណ្ណឹង។ នេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់៖

១ អ្នកធ្លាប់មេីលរឿង Incredibles ច្បាស់ជាដឹងថាមានបញ្ហាអ្វី

២ កំពូលអ្នកឌីសាញសំបកទូរស័ព្ទ

៣ ទ្វាហ្នឹងដាក់ដេីម្បីអី?

៤ ច្រឡំដាក់មុខកាច

៥ កែងផ្ទួនគ្នាតែម្តង

៦ ធ្វេីលឿនពេកច្រឡំ

៧​ អ្នកមានកង់គេឲ្យជិះតែប៉ុណ្ណឹងទេ

៨​ មិនដឹងជាម៉ូតអីទេ

៩ មិនដឹងថាធ្វេីមកឲ្យមនុស្សឬគោទេ?

១០ ច្នៃប្រឌិតពេកយូរៗទៅមិនមែន Pizza ទេទៅជា Pazza ហេីយ

១១ មកដាក់អីខុសគេតែេងហ្នឹង

១២ ពណ៌អត់មានចូលគ្នាបន្តិច

១៣ ខូចមុខមាត់គេអស់ហេីយ

១៤ ហេីយឲ្យឆ្លុះមេីលមុខយ៉ាងម៉េចហ្នឹង?

១៥ អាកណ្តាលហ្នឹងធ្វេីឲ្យអ្នកណាដេីរ?

១៦ ធ្វេីដូចតែអត់ធ្វេីហ្នឹង

១៧ កុងតាក់បិទបេីកទៅនៅខាងក្នុងវិញ ហេីយបិទបេីកយ៉ាងម៉េចទៅ?

១៨ មួយណាឲ្យប្រាកដ សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ច្រកចេញ?

១៩ ចែករំលែក

២០ ចូលតែម្តងទេឈប់ចូលហេីយ

២១ មានសុវត្ថភាពខ្លាំងណាស់

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE