នៅសម័យបុរាណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិជ្ជសាស្ត្រនៅមិនទាន់មានភាពសមមូលពេញលេញនិងជឿនលឿននៅឡើយទេ។ដូចជាការវះកាត់គឺត្រូវវះទាំងឆៅព្រោះនៅពេលនោះគេមិនទាន់មានថ្នាំស្ពឹកនោះទេនិងមិនមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ហើយមានអ្នកជំងឺជាច្រើនបានស្លាប់ដោយតែពួកគេទ្រាំនិងការឈឺចាប់មិនបាន,ឬ ដោយសារការឆ្លងមេរោគ និង ការបាត់បង់ឈាមនៅពេលវះកាត់ជាដើម។ស្ដាប់ទៅវាពិតជាគួអោយខ្លាចណាស់តែនោះគឺជាអ្វីដែលវិជ្ជបណ្ឌិតត្រូវតែធ្វើ។ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពខ្លះដែលបង្ហាញពីការវះកាត់ដែលយកចេញពីឯកសារវះកាត់វិជ្ជសាស្ត្របុរាណ។ទាំងនេះគឺជាការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗគ្នា៖

១,ការវះកាត់ភ្នែក

២,ការវះកាត់ជំងឺមហារិកអណ្តាត

៣,ការវះកាត់ប្រអប់ជើង

 

៤,ការសំរាលកូនដោយវះកាត់

 

៥,ការវះកាត់ឆ្អឹងថ្គាម

 

៦,ការវះការសសៃឈាមនៅតំបន់ក្រលៀន តាំងពីឆ្នាំ១៨៤១

៧,ឯកសារវិជ្ជសាស្ត្របង្ហាញពីផ្នែកនៃខួរក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ១៨៤៤

៨,ឧបករណ៍សំរប់ធ្វើការវះកាត់

៩,លោកវីជ្ជបណ្ឌិត Tara បង្ហាញពីការបង្កររោគនៅជិតរង្វង់ភ្នែក

១០,ឯកសារវិជ្ជសាស្ត្របង្ហាញពីទំរង់នៃការវះកាត់

១១,ការវះកាត់សសៃឈាមក្រហមនៃដៃ

១២,ទំរង់នៃកាយវិភាគទៅលើក្លៀក

១៣,ស្លាកស្នាមនៃការវះកាត់នៅលើដើមទ្រូងស្ត្រី

១៤,ការផ្ទេរឈាម

១៥,ការវះកាត់វិភាគនៅលើដើមទ្រូង

១៦,ការវះកាត់ដើមទ្រូងស្ត្រី

Loading...
SHARE