ពីភពលោកនេះសម្បូររបស់ប្លែកៗនិងរឿងប្លែកៗណាស់ រឿងអ្វីក៏អាចកេីតមានបានដែរ។ រហូតដល់ពេលខ្លះរូបភាពនៅលេីបណ្តាញសង្គមមួយសន្លឹកអាចធ្វេីឲ្យអ្នកអង្គុយគិតថាវាជារូបគេកាត់ត ឬ ក៏ជាការពិត ឬ ក៏វាជាបច្ចេកទេសថតរបស់អ្នកថតរូបទាំងនោះ។ ឥឡូវយេីងនឹងនាំអ្នកទៅមេីលរូបភាពមួយចំនួនដែលធ្វេីអ្នកអាចនឹងមេីលច្រឡំបេីអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមេីលនោះទេ។

សូមទស្សនារូបភាព៖

១ ម៉េចបានជាឡានជាប់នៅទីនោះអញ្ចឹង?

២ តេីអ្នកគិតថាអ្នកកំពុងមេីលផ្នែកខាងក្នុងឬផ្នែកខាងក្រៅនៃផ្ទះ?

៣ ហេីយម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹង?

៤ ខ្លួនជាប់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹង?

៥ មេីលទៅដូចជាភពព្រហស្បតិ៍អញ្ចឹង

៦ ជេីងគាត់អត់នៅជាប់ដីទេ

៧ យក្សឬក៏អីហ្នឹង?

៨ ប្រអប់ដាក់ក្រដាសនេះពិតជាប្លែកមែន

៩ មេីលឲ្យច្បាស់អត់មានអីលេីបង្អួចទេ ខ្មៅៗហ្នឹងជាស្រមោលទេ

១០ ទូ ATM នេះចេះហោះមែនទេ?

១១ ថ្មនេះខុសគេមែន​ មិនដែលឃេីញទេ

១២ ដូចភពអីមួយចឹង

១៣ ដូចជាជួនគ្នាពេកហេីយ

១៤ មេីលទៅកាំទីមួយដូចជាជាប់នឹងជាន់ផ្ទាល់ដីអញ្ចឹង

១៥ ដូចមែនទែន

 

ប្រភព៖ brightside

 

Loading...
SHARE