ក្នុងដំណើរជីវិតនៃការរស់នៅអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែប្រទះនៅរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាង ដែលមានទាំងរឿងល្អៗដែលធ្វើអោយថ្ងៃនៃជីវិតរស់របស់អ្នកពោរពេញដោយភាពស្រស់ស្រាយ តែក៏មានថ្ងៃខ្លះរឿងមិនល្អហក់ចូលមកធ្វើអោយអ្នកបាត់ស្នាមញញឹមស្ទើរទាំងអស់ក៏មាន ។

ហើយវាពិតណាស់រាល់ពេលសោកសៅអ្វីដែលល្អបំផុតដែលអ្នកចង់បានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនមុនគេនោះគឺការខ្វាយខ្វល់នឹងលើកទឹកចិត្ត ដែលវាអាចកម្លាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយជម្រុញអោយអ្នកអាចជម្នះនៅរាល់ឧបសគ្គនិងភាពស្មុគស្មាញដែលកំពុងជួបប្រទះបាន ។

ក្នុងវីដេអូមួយខាងក្រោមនេះក៏បានបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តដ៏សាមញ្ញតែវាធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនប្រែពីសោកសៅញញឹមបានភ្លាម ៗ ៖

This Is What The World Needs More Of! PASS IT ON

Posted by Fearless Soul on Monday, November 26, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE