ធម្មតានៅពេលមានបញ្ហាធ្មេញមនុស្សជាច្រើនតែងតែទៅរកទន្តពេទ្យដើម្បីអោយពួកគាត់ជួយដកឬព្យាបាលតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃបញ្ហារបស់ធ្មេញ តែយ៉ាងសម្រាប់ក្មេងតូចៗភាគច្រើនធ្មេញកំណើត ( ធ្មេញទឹកដោះ ) មានសភាពផុយហើយគ្មានឬសចាក់ជ្រៅនោះទេ ដូចនេះនៅពេលដែលវាហៀបនឹងបាក់មនុស្សមួយចំនួនយល់ថាការដកឬកាច់ចោលមិនអ្វីប៉ះពាល់ដល់ឬសនៃធ្មេញនោះទេ ទើបពួកគេដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯងដោយវិធីសាស្រ្តរៀងខ្លួន ។

ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកនឹងឃើញពីវិធីនៃការដកឬកាច់ធ្មេញកំណើតដែលហៀបតែនឹងបាក់ដោយវិធីប្លែកនិងៗនឹងស្រៀវសាច់មួយចំនួន ដូចជាចងភ្ជាប់ជាមួយទ្វារ បង្ហោះដ្រូន ចងភ្ជាប់ជាមួយរថយន្តឬរបស់អ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀតតាមចំណូលចិត្តពួកគេ ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

These kids are keeping the tooth fairy in business

These are some wild ways to pull out a tooth 😃(via Ma Baby Love)

Posted by Yahoo on Saturday, April 14, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE