បើនិយាយពីការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពអ្នកបើកបរទូទៅគេផ្ដោតលើបច្ចេកទេសលើការបើកបរគ្រឿងចក្រ ក៏ដូចជាកំណត់សម្គាល់លើបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងមុខងារផ្សេងៗដែលមានបំពាក់លើគ្រឿងចក្រទាំងនោះថាអ្នកមកធ្វើការសាកល្បងនោះមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងវាបានល្អប៉ុណ្ណា ។

យ៉ាងណាក្រឡេកមកមើលការធ្វើតេស្តមួយនេះវាអាចនិងធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហួសចិត្តខ្លាំងគួរសមព្រោះថាក្នុងការបញ្ជាយាន្តយន្តសម្រាប់ចាប់លើកទំនិញមួយនេះ គេបែរជាសាកល្បងអោយគាត់ចាប់យករបស់តូចៗដូចជានំបុង័ សាឡាត់ ក៏ដូចជាហតដកជាដើម ហើយអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តនោះគឺក្រោយការតម្រៀបបញ្ចូលគ្នានៃរបស់ទាំងនេះរួចអ្នកបើកគ្រឿងចក្រត្រូវលើកវាទៅបញ្ចុកក្នុងមាត់អ្នកត្រួតពិនិត្យទៀតផង ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

Driver Test

Posted by Genius Engineering on Wednesday, October 3, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE