ផ្ទះមានរចនាបទនិងភាពប្លែកពីគ្នាយ៉ាងច្រេីនដែលអ្នកធ្លាប់ឃេីញរួចមកហេីយ។ ហេីយផ្ទះទាំងអស់សុទ្ឋតែមានទម្រង់ដេីមដូចគ្នាទាំងអស់គឺដំបូលនៅខាងលេី តែថ្ងៃនេះយេីងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវផ្ទះដែលមានដំបូលនៅខាងក្រោមម្តងដេីម្បីបង្ហាញពីភាពប្លែកខុសពីគេ។

សូមទស្សនារូបភាព៖

Image may contain: house, sky, plant and outdoor

Image may contain: one or more people, house and outdoor

Image may contain: sky, house and outdoor

Image may contain: house, tree, plant, sky and outdoor

Image may contain: sky, cloud, house and outdoor

Image may contain: sky, house and outdoor

Image may contain: house, sky, tree and outdoor

Image may contain: house, sky and outdoor

Image may contain: sky, house and outdoor

Image may contain: house, sky and outdoor

Image may contain: sky, house and outdoor

Image may contain: 1 person, smiling, house, sky and outdoor

Image may contain: sky, tree and outdoor

Image may contain: house, sky, tree and outdoor

Image may contain: house, sky and outdoor

Image may contain: house, sky, grass and outdoor

Image may contain: house, sky and outdoor

 

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE