ការប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងជនជាតិចិនដែលកំពុងរកស៊ីនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសខេត្តព្រះសីហនុហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនស្ទើរទូទាំងប្រទេស។រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងក៏ឃើញចាប់ផ្តើមមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួន ដើម្បីការប្រែនិងអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ធខ្មែរ ដែលនេះជាសញ្ញាណល្អមួយ។

បើងាកមកចាប់អារម្មណ៍មុខរបរដែលជនជាតិចិនកំពុងបើកនៅខ្មែរវិញ បើចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងឃើញថាឈ្មោះហាងដូចជាប្លែកៗ ដល់កំពូលតែម្តង៖

២.ថ្នាំជក់

៣.ហាងកំពូលឆ្នេរលក់នាយកដ្ធាន ហើយហាងហ្នឹងលក់អី?

៤.មីឥ..អានអត់ដាច់

៥.Okay លក់សាច់អី?

៦. ….អូនចិន 😀

៧. ហាងហ្នឹង វាយតាមLimonឬUnicode?

៨. កែចាយអីវិញ?

៩. ហាងហ្នឹងប្រើGoogle Translate

១០. ចូរផ្គុំពាក្យខាងក្រោម អោយបានត្រឹមត្រូវ (កម្មវិធីខ្ញុំនិងអ្នក ប៉ុស្ត៍ទទកចាំអត់?)

១១. បណ្ឌិតខាងរឹង តែម្តងទៅស្រួលចាំ

១២.ទិញមាន់មួយ 😂😂

១៣. មកដល់ទីក្រុងចិនហើយ

១៤. ដល់ប្រទេសចិនល្មម

ទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាផ្លាកឈ្មោះហាង ដែលយើងយល់ឃើញថាវាអាចមកពីកំហុសបច្ចេកទេសការបកប្រែឬ វាយអក្សរ ហើយក៏សង្ឈឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលបានឆាប់ៗផងដែរ។

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE