ហ៊ានធានាថា លោកអ្នកមិនដែលបានឃើញរូបទាំងនេះពីមុនមកឡើយ​​ សំរាប់តារាល្បីៗខាងក្រោមនេះ ព្រោះវាជារូបភាពអំឡុងពេលចេញសំដែងលើកដំបូងរបស់ពួកគេតែម្តង!

បន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់នឹងបានដឹង ថា​ទំរាំតារាៗទាំងនោះបានឆ្លងមកដល់ដំនាក់កាលនេះ តើពួកគេ​មានការ​ប្រែប្រួលអ្វីខ្លះទៅ?

#1 Angelina Jolie, 1990

 

#2 Cameron Diaz, 1990

 

#3 Michael Jackson, 1982

 

#4 Gwen Stefani, 1996

 

#5 Jennifer Aniston, 1994

 

#6 Daniel Radcliffe, 2001

 

#7 Rosie Huntington-Whiteley, 2006

 

#8 Elijah Wood, 1988

 

#9 Rose McGowan, 1998

 

#10 Jennifer Lawrence, 2004

 

#11 Emma Stone, 2004

 

#12 Miranda Kerr, 2007

 

#13 Benicio del Toro, 1995

 

#14 Meryl Streep, 1975

 

#15 Georgia May Jagger and Cara Delevingne, 2009

 

ប្រភព៖​ wtf!!intheworld

Loading...
SHARE