នៅពេលនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់រថយន្ត Prius ភាគច្រើនគឺនឹកទៅដល់ការស៉ីស៉ាំងតិច និងតម្លៃថោកសមរម្យ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយដល់គុណវិប្បត្តិរបស់វាវិញ គេប្រាកដជានឹកដល់កម្លាំងខ្សោយ និងរូបរាងដ៏តូចនិងទាបរបស់វា ដែលអាចនិយាយបានថាមើលទៅដូចជាខ្សោយមិនមានអំណាច។

Image result for toyota prius 2005 grey

ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមនុស្សមួយក្រុមបានកែច្នៃ Prius ឲ្យមើលទៅកាច និងមានអំណាច ដោយការបន្ថែមកាំភ្លើង M61 20mm Vulcan ពីលើវា ។

Image result for Prius with an M61 20mm Vulcan cannon

Image result for Prius with an M61 20mm Vulcan cannon

Image result for Prius with an M61 20mm Vulcan cannon

តោះមកទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា ៖

Mean green fighting machine…

Yes that's a Prius with an M61 20mm Vulcan cannon mounted on it!! :OCourtesy: Black Rifle Coffee Company…

Posted by Street FX Motorsport & Graphics on Saturday, November 17, 2018

Loading...
SHARE