រូបថត​នារី​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​​ក្នុង​ឈុត​សំលៀក​បំពាក់​ Cosplay បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ៗ​ជា​ច្រើន​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ជា​ខ្លាំង និង​មាន​មួយ​ចំនួន​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​អន្លង់​ស្នេហ៍​របស់​នាង​ទៀត​ផង ។ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ក៏​បាន​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ឃើញ​រូបរាង​ពិត​របស់​នាង ពេល​មិន​ទាន់​បាន​តុប​តែង​មុខ។

រូបមុន​ពេល​តុបតែង៖

Loading...
SHARE