គំនូរជីវចលនិងគំនូរកំប្លែងបានរស់នៅក្នុងដួងចិត្តយើងចាប់តាំងពីកុមារភាព។ ឥឡូវនេះយើងចង់រស់នៅដូចជាវីរបុរសនៃគំនូរជីវចលរបស់យើងដោយការរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនឬជួយពួកគេឱ្យធ្វើការងាររបស់ពួកគេ។ ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងចង់ចូលទៅក្នុងពិភពច្នៃប្រឌិតមួយនេះ!

ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះធ្វេីបានហេីយ ពួកគេបានសង់ផ្ទះដោយយកគម្រូតាមរឿងតុក្កតាដែលគេចូលចិត្ត

១ ផ្ទះរបស់ Simson

២ ផ្ទះនៅក្នុងរឿង Up

៣ ផ្ទះផ្លែម្នាស់របស់ Spongebob

៤ ផ្ទះក្នុងរឿង The Hobbit

៥ ផ្ទះរបស់ The Flinstones

៦ ផ្ទះរបស់តុក្កតា Barbie

៧ ផ្ទះរបស់ Minnie Mouse

៨ ផ្ទះរបស់ព្រះនាងព្រិលស (Snow White)

៩ ផ្ទះរបស់ Jetson

១០ ផ្ទះរបស់ Bruce Wayne

 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE