យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានម្តងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលបានឃេីញររបស់ជុំវិញខ្លួនមានរូបរាងចម្លែកៗ។ តេីអ្នកធ្លាប់ឃេីញវាដែរឬទេ?​ ពេលខ្លះមេីលទៅដូចជាចម្លែក និងគួរឲអស់សំណេីចក៏មានដែរ។ ហេីយរឿងទាំងនេះកេីតឡេីងដោយចៃដន្យដែលពេលខ្លះយេីងមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏ថាបាន។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE