មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានពេលធុញថប់នឹងការងារដែលនៅចំពោះមុខ ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីធុញថប់និងកិច្ចការខាងក្រៅដើម្បីរកចំណូលរួចអ្នកនិងត្រូវមកប្រឈមនិងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងផ្ទះដូចជាការបោកខោអាវ ការសម្អាតផ្ទះរួមនិងកិច្ចការមួយចំនួនទៀត ។

ហើយដើម្បីបន្លប់អារម្មណ៍តានតឹងទាំងនោះអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ ហើយជម្រើសដែលឃើញថាមានផលល្អច្រើនបំផុតនោះគឺការស្ដាប់តន្រ្តី ហើយនេះជាជម្រើសដែលមនុស្សភាគច្រើនដោយពួកគេបណ្ដែតអារម្មណ៍ជាភ្លេងដែលខ្លួនចូលចិត្តផងហើយធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗផង ហើយគ្រប់យ៉ាងក៏ដំណើរការយ៉ាងរលូន ។

ហើយខាងក្រោមជាទម្លាប់នៃមនុស្សមួយចំនួនដែលសម្អាតផ្ទះបណ្ដើរស្ដាប់តន្រ្តីបណ្ដើរ ៖

TODO ES MEJOR CON MÚSICA

DIFERENCIAS ENTRE LIMPIAR CON MÚSICA VS SIN MÚSICA

Posted by JorgesCremades on Thursday, August 2, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE