ក្រោយ​ពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចេះ​តែ​រីក​ចម្រើន​ទៅ​មុន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ វា​បាន​ធ្វើ​អោយ​ការ​រស់​នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ជាង​មុន​ផង​ដែរ។​ផ្ទុយ​ពី​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ធ្លាប់​ចាប់​អារម្មណ៍​ទេ ថា​វា​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជីវិត​យើង​អ្វី​ខ្លះ?​​សូម​ក្រឡេក​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម:

1. ក្មេង​ៗ​ពី​មុន​និង​ឥឡូវ

2. ​​ ការ​រាប់​អាន​មិត្ត​ភក្តិ​ពីមុន​និង​ឥឡូវ

3. ទូរសព្ទ័ដៃ​ពីមុន​និង​​ឥឡូវ

4. ទូរទស្សន៍​ពីមុន​និង​​ឥឡូវ

5. ក្រាហ្វិច​ហ្គេម​ពី​មុន​និង​​ឥឡូវ

6. ពេល​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ​ពី​មុន​និង​​ឥឡូវ

7.អង្គ​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​ពី​មុន​និង​​ឥឡូវ

8. សំភារះ​​ថត​ភាព​យន្ត​ពី​មុន​និង​​ឥឡូវ

9. ចំណូល​ចិត្ត​សត្វ​ឆ្មា​ពីមុន​និង​ឆ្មា​ឥឡូវ

ប្រភព: Brightside

Loading...
SHARE