បទចម្រៀងមួយបទចង់ឲ្យពិរោះវាអាស្រ័យទៅលើសម្លេងរបស់អ្នកចម្រៀង បូកផ្សំនិងភ្លេង ដែលទាំង ២ នេះគឺជាធាតុផ្សំដល់សំខាន់បំផុតមួយ ហើយបើយើងសង្កេតទៅលើបទចម្រៀងសម័យបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនគឺទំនុកច្រៀងនិង Melody គឺអាស្រ័យលើភ្លេងសុទ្ធសាធ បើសិនជាគ្មានភ្លេងប្រាកដជាពិបាកស្ដាប់បន្តិច ពីព្រោះតែទំនុកច្រៀងនិង Melody គឺមានលក្ខណៈមួយៗមិនសូវរន្តំនោះទេ ។

Image result for break the guitar
រូបតំណាង

ចុះបើសិនជាបទចម្រៀងសម័យឥលូវដែលជាបទល្បីៗមួយចំនួនស្រាប់តែមានតែសម្លេងច្រៀង និង MV តែអត់មានភ្លេង តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណា ?

ចម្លើយគឺមិនខុសពីវីដេអូដែលបង្កើតដោយ Youtuber ដ៏ល្បីឈ្មោះ “Without Music” នោះទេ ដោយពួកគេបានយកបទល្បីៗជាច្រើនទៅ Cover ដោយអត់មានភ្លេង ហើយដាក់ចូលទៅក្នុង MV វិញ ថ្វីត្បិតតែនេះគឺជាសំឡេងរបស់ពួកគេក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែយើងក៏អាចប៉ានស្មានបានដែរថាសម្លេងដើមអាចនឹងមិនលើសនេះប៉ុន្មាននោះទេ ដោយសារតែហេតុផងដូចខ្ញ៉ំបញ្ជាក់ខាងលើអីញ្ចឹង ។

Image result for without music channel
Without Music

ទស្សនាវីដេអូ ៖

【如果MV沒有背景配樂】

莫名的蠻鬧XDD散播快樂分享新奇👉👉TooT趣味影片

Posted by TooT趣味影片 on Friday, April 20, 2018

Loading...
SHARE