បច្ចុប្បន្ននេះ ការបើកភោជនីយដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែបម្រើអាហារឆ្ងាញ់ៗប៉ុណ្ណោះទេ តែត្រូវមានការច្នៃប្រឌិត និងបម្រើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្ត។ តាមរយៈនេះ ការប្រកួតប្រជែងក៏មានច្រើន ដែលទាមទារឱ្យសហគ្រិន ឬអ្នកបើកភោជនីយដ្ឋានត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងគំនិតថ្មីៗឱ្យច្រើនទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន រួមទាំងការរៀបចំអាហារបម្រើភ្ញៀវផងដែរ។ ជាក់ស្តែង ខាងក្រោមនេះជាស្ទាយពិសេសៗក្នុងការរៀបចំអាហារបម្រើភ្ញៀវនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននានាជុំវិញពិភពលោក។

  1. តើអ្នកនឹងញុំាមួយណា?

2. អាហារធ្វើពីស៊ុតមួយនេះរៀបចំយ៉ាងពិសេស

3. រៀបចំដូចហាលសំលៀកបំពាក់

4. រៀបចំនៅលើចានសំប៉ែតយ៉ាងល្អ

5. បង្អែមមកអមជាមួយនិងអាហារ ហើយត្រូវបានរៀបចំដូចបង្គន់

6. រៀបចំក្នុងរបស់ដាក់ដូចស្បែកជើង

7. មួយនេះក៏ពិសេសប្លែកផងដែរ

8. អាហារដូចគំនរខ្សាច់

9. មួយនេះក៏ម្យ៉ាងដែរ

10. អាហារមួយឈុតនេះរៀបចំជាជាន់ថ្នាក់

11. កំប៉ុងចាស់មិនប្រាកដថាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ

12. ការរៀបចំអាហារតាមបែបធម្មជាតិ

13. ការរៀបចំមួយឈុតនេះក៏មិនធម្មតាដែរ

14. យកអាហារមករៀបលើរូបសត្វកវែង

15. មួយឈុតក្នុងប្រអប់សម្ភារ

16. មួយឈុតនេះក៏ប្លែកដែរ

17. ដាក់ក្នុងឆ្នាំងអ៊ុត

18. អាហារក្នុងឡាបូលាងដៃ

19. អាហាររៀបក្នុងដង្កៀបកណ្តុរ

20. អាហាររៀបក្នុងប៉ែល

21. ចង់បានទឹកក្រូចស្រស់

22. អាហារក្នុងកន្រ្តកវិល

23. កាហ្វេក្នុងការ៉ុត

24. ដាវទំលុះប៊័រហ្គឺ

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE