មូលហេតុបែបហ្នឹងតើសបានគាត់មើលទៅដូចជាខ្លាចស្រីខ្លាំងណាស់ (ពីព្រោះនោះគឺជាសុបិន្តអាក្រក់របស់គាត់)

នៅពេលដែលត្រូវស្រីស្អាតជាច្រើនតាមស្រលាញ់ និងញ៉ែ វាក្ដីស្រមៃរបស់បុរសស្ទើរតែគ្រប់រូប ប៉ុន្តែបុរសនៅក្នុងវីដេអូនេះវិញបែរជាភ័យខ្លាចទៅវិញ ។

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលឲ្យចប់អ្នកនឹងដឹងថាមូលហេតុដែលគាត់មើលទៅដូចជាខ្លាច ពីព្រោះតែទិដ្ឋភាពនោះគ្រាន់តែជាសុបិនអាក្រក់របស់គាត់តែប៉ុនណោះ ប្រាកដណាស់វាគឺជាសុបិនអាក្រក់របស់គាត់ ពីព្រោះតែក្បែរខ្លួនគាត់មានមនុស្សជាទីស្រលាញ់ម្នាក់រួចទៅហើយ គឺបុរសសាច់ដ៉ំមាឌធំក្បាលត្រងោលម្នាក់ ។

យល់អារម្មណ៍គាត់ផង នៅពេលសុបិន្តឃើញបែបនោះ វាប្រៀបដូចជាបុរសយើងសុបិនឃើញមនុស្សប្រុសជាច្រើនតាមស្រលាញ់ និង ចាប់រំលោភយើងអីញ្ចឹង ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

Đừng có thấy tui đẹp rùi sờ tự nhiên vậy nha

Đừng có thấy tui đẹp rùi sờ tự nhiên vậy nha

Posted by Thể Hình Tube on Tuesday, March 20, 2018

Loading...
SHARE