បើសិនជាអ្នកបានទស្សនាវីដេអូនេះអ្នកនឹងនឹកឃើញដល់ភាពយន្តគំនូរជីវចលដ៏ល្បីល្បាមួយដែលមានចំណងជើង Tom and Jerry ឬ ឆ្មាកណ្ដុរ ។

Related image

នៅក្នុងវីដេអូនេះវាបានបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនិងច្បាប់ធម្មជាតិ ដែលស្រដៀងនឹងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលនោះ ដូចជា កណ្ដុរដែលធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជា Tom and Jerry បែបពិតអីញ្ចឹង ដូចជាកណ្ដុរដេញឆ្មា ឆ្មាធ្វើបែបឆ្កែ ជាដើម ដែលមើលទៅដូចជា Tom and Jerry ក្នុងពិភពពិតអីញ្ចឹង ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

Lmao …this reminds me of Tom and Jerry

Lmao …this reminds me of Tom and Jerry

Posted by Cute Cat Page on Wednesday, June 13, 2018

Loading...
SHARE