នេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីក្លឹបកម្សាន្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងថៃល្បីៗជំនាន់ឆ្នាំ ៩០ ជាច្រើន យកមកចាក់ ។

ហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកើតនៅជំនាន់ឆ្នាំ ៩០ ក៏ប្រហែលជាធ្លាប់បានស្ដាប់បទចម្រៀងទាំងនេះជាក់ជាមិនខាន ដែលបទខ្លះគឺត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថៃ ឯខ្លះទៀតគឺមាននៅក្នុង VCD , CD និងការសែតចម្រៀងថៃជាដើម ហើយក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងនោះក៏មានបទខ្លះត្រូវតារាខ្មែរ Cover ផងដែរ ។

Posted by ចង់ដឹង Broyoch on Sunday, September 30, 2018

Posted by ចង់ដឹង Broyoch on Sunday, September 30, 2018

Posted by ចង់ដឹង Broyoch on Sunday, September 30, 2018

Posted by ចង់ដឹង Broyoch on Sunday, September 30, 2018

Posted by ចង់ដឹង Broyoch on Sunday, September 30, 2018

Posted by ចង់ដឹង Broyoch on Sunday, September 30, 2018

 

 

ចង់ដឹងថាបទអ្វីខ្លះ តោះទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា ៖

📀មានតែក្មេងជំនាន់ ខ្ញុំទេបានទាន់បទអស់នឹង 💃😅 90s #ក្មេងជំនាន់ឆ្នាំ 90s

Posted by Mai Ko on Friday, September 28, 2018

Embed Video from : Mai Ko

Loading...
SHARE