​នេះ​គឺ​ជា​អាវរងារ​ម៉ូតថ្មី​ដែល​រចនាដោយ​អ្នក​រចនា​ម៉ូដ​ដ៏ល្បី ហើយ​ទើប​តែ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ បង្ហាញ​ម៉ូត​អន្តរជាតិ​ទៀត​ផង ។ តើ​អ្នក​ចង់​បាន​អាវ​រងារ​ មែន​ទេ សាក​មើល​អាវ​រងារ​​រសម្រាប់​រដូវ​រងារ ២០១៧ Brand Brand ដែល​រចនា​ដោយ​អ្នក​រចនាម៉ូដ​ដ៏​ល្បី​នេះ​បន្តិច​ទៅ​មើល ត្រូវ​ចិត្ត​ឬ​ទេ ?

 

Loading...
SHARE