យើងដឹងហើយថាមុនពេលដែលគ្រឿងអេឡិចត្រូវបានបង្កើតគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែដើរដោយម៉ាសីុន ដូចនេះវត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនសុទ្ធតែ​បង្កើតជាមួយទំហំធំដែលអាចដាក់ម៉ាសីុនបានមិនតែប៉ុណ្ណោះវាកាន់តែមានផលវិបាកមានសម្លេងរំខាននិងមានចំហេះឥន្ធនៈទៀតផង ។

ហើយយើងក្រឡេកមកកាន់គ្រឿងអេឡិចនិចបច្ចុប្បន្នឃើញថាវាមានសភាពតូចប៉ុណ្ណោះដោយវាពឹងផ្អែកតែលើថាមពលអគ្គិសនី ដូចនេះវាគ្មានទាំងសម្លេងរំខានហើយក៏គ្មានផ្សែងផងដែរ ។ តែសាកស្រមៃមើលថាបើសិនជាគ្រឿងអេឡិចមិនត្រូវាបានហើយគ្រប់យ៉ាងដើរដោយម៉ាសីុនសុទ្ធតែរបស់ប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នដូចជា ទូរសព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ ឬរបស់ផ្សេងៗទៀតមានសភាពបែបណាទៅវិញ ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

This is why electrical engineering is so important 🙂

Posted by Industrial engineering & design on Saturday, June 16, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

 

 

Loading...
SHARE