ធម្មតានៅពេលសាងសង់ឬតំលើងឧបករណ៍អ្វីមួយគ្រប់គ្នាប្រាកដជាត្រូវការរកជាងដើម្បីអោយពួកគាត់ធ្វើវាដោយសារពួកគាត់មានជំនាញទាក់ទងនិងកិច្ចការទាំងនោះ ព្រោះរបស់ខ្លះយើងមិនចេះក្នុងការតំលើងវាអោយបានត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

ចុះបើជួលជាងមកហើយស្រាប់តែពួកគាត់មិនប្រាកដប្រជាចំពោះការតំលើងដូចគ្នា ឬជួនកាលពួកគាត់ស្រាប់តែមានការធ្វេសប្រហេសចំពោះការតំលើង សាកគិតមើលថាមានអ្វីខ្លះកើតឡើង ? ជាក់ស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះយើងនិងឃើញការតំលើងដែលខុសបច្ចេកទេសដែលនិងធ្វើអោយអ្នករាល់គ្នានឹកហួសចិត្តជាក់ជាមិនខាន ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

HAhaha

HAhaha

Posted by Pinoy Rap Radio on Monday, July 30, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

 

Loading...
SHARE