ការមានកូនគឺជារឿងដ៏មានសុភមង្គលមួយសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលស្រលាញ់គ្នា ហើយនៅពេលដែលនារីជាភរិយាពិនិត្យឃើញថាខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះនោះ មនុស្សដែលនាងចង់ប្រាប់មុនគេគឺស្វាមីនេះឯង ចំណែកឯស្វាមីពេលដែលដឹងខ្លួនថាជិតក្លាយខ្លួនជាប៉ារបស់គេគឺរំភើបស្ទើរហោះតែម្ដង ។

មានតែអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់នោះទេ ទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ 😁

1
2
3

វីដេអូខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកនូវអារម្មណ៍របស់បុរសមួយចំនួនពេលដឹងថាខ្លួនជិតក្លាយជាប៉ារបស់គេ ៖

💏💏💏 ေဖေဖျဖစ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ပီတိ ….💏💏 ဇနီးက ကိုယ္၀န္ရိွေနေၾကာင္း ရိုမန္႕တစ္ဆန္ဆန္ ဖြင့္ေျပာတာ…💏 ၾကည္ႏူးစရာေလး ၾကည့္ၾကည့္ေနာ္ ….

Posted by Kalay on Tuesday, October 31, 2017

ប្រភពវីដេអូ ៖ Kalay

Loading...
SHARE